XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Tại đây

Max 3D Pro thứ 7 hôm nay mới nhất

Kết quả kỳ #316 ngày 23-09-2023
ĐB 276 623
G.1 419 598 365 551
G.2 310 701 329 986 570 351
G.3 569 006 646 084 373 132 356 385

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #313 ngày 16-09-2023
ĐB 955 646
G.1 720 422 088 216
G.2 089 102 884 868 885 812
G.3 086 597 407 480 733 662 500 442

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #310 ngày 09-09-2023
ĐB 547 535
G.1 908 107 620 579
G.2 202 424 537 571 809 611
G.3 813 990 019 078 708 986 159 734

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #307 ngày 02-09-2023
ĐB 320 804
G.1 668 675 023 110
G.2 116 022 257 657 520 119
G.3 733 529 168 513 099 587 906 363

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #304 ngày 26-08-2023
ĐB 246 178
G.1 530 276 488 361
G.2 794 832 954 007 463 202
G.3 324 591 032 837 084 889 794 361

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #301 ngày 19-08-2023
ĐB 955 992
G.1 245 502 111 914
G.2 756 794 850 776 231 543
G.3 326 974 017 190 036 036 376 143

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #298 ngày 12-08-2023
ĐB 199 203
G.1 135 687 430 420
G.2 439 074 948 853 179 602
G.3 583 856 158 835 754 901 688 345

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #295 ngày 05-08-2023
ĐB 756 749
G.1 454 940 920 352
G.2 676 688 694 122 340 607
G.3 191 565 502 231 251 266 456 522

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #292 ngày 29-07-2023
ĐB 332 872
G.1 536 912 134 716
G.2 875 118 439 295 848 241
G.3 924 722 593 027 299 701 452 769

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #289 ngày 22-07-2023
ĐB 262 948
G.1 587 676 864 564
G.2 819 158 448 747 546 789
G.3 062 984 802 658 363 995 496 015

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro

lich thang Hôm nay thang sau
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
C.N
1
10/2
2
11
3
12
4
13/2
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/2(Nhuận)
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10