XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Tại đây

TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

đang tải

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Loto Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
0.62% 5 lượt
02
0.86% 7 lượt
03
1.36% 11 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
1.60% 13 lượt
06
0.74% 6 lượt
07
1.48% 12 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
1.23% 10 lượt
10
1.36% 11 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
1.60% 13 lượt
15
0.86% 7 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
0.49% 4 lượt
19
0.74% 6 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
1.23% 10 lượt
22
1.11% 9 lượt
23
1.60% 13 lượt
24
1.73% 14 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
0.62% 5 lượt
30
0.74% 6 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
1.23% 10 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.49% 4 lượt
38
0.62% 5 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
1.60% 13 lượt
41
1.11% 9 lượt
42
1.11% 9 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
0.37% 3 lượt
45
0.25% 2 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.25% 2 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
1.36% 11 lượt
51
1.48% 12 lượt
52
1.23% 10 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
0.62% 5 lượt
56
1.23% 10 lượt
57
0.49% 4 lượt
58
0.49% 4 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
0.25% 2 lượt
61
0.62% 5 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
1.11% 9 lượt
64
0.86% 7 lượt
65
0.62% 5 lượt
66
1.85% 15 lượt
67
0.62% 5 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
1.36% 11 lượt
70
0.49% 4 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.23% 10 lượt
73
0.62% 5 lượt
74
0.99% 8 lượt
75
1.36% 11 lượt
76
0.99% 8 lượt
77
0.49% 4 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.74% 6 lượt
80
1.73% 14 lượt
81
1.11% 9 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.99% 8 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
0.74% 6 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.62% 5 lượt
90
0.62% 5 lượt
91
0.99% 8 lượt
92
1.60% 13 lượt
93
1.48% 12 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
2.35% 19 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
0.86% 7 lượt

Advertisements
lich thang Hôm nay thang sau
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
C.N
1
10/2
2
11
3
12
4
13/2
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/2(Nhuận)
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10