XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Tại đây

TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 29/08/2023 - 29/09/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
3.85% 3 lượt
03
5.13% 4 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
3.85% 3 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
3.85% 3 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
3.85% 3 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
2.56% 2 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
2.56% 2 lượt
30
3.85% 3 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
2.56% 2 lượt
39
6.41% 5 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
1.28% 1 lượt

Advertisements
lich thang Hôm nay thang sau
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
C.N
1
10/2
2
11
3
12
4
13/2
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/2(Nhuận)
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10