XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Tại đây

Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
10.00% 3 lượt
04
6.67% 2 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
3.33% 1 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
10.00% 3 lượt
13
6.67% 2 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
6.67% 2 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
6.67% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
6.67% 2 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt
lich thang Hôm nay thang sau
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
C.N
1
10/2
2
11
3
12
4
13/2
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/2(Nhuận)
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10