XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN

Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Tại đây

Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
6.67% 2 lượt
09
6.67% 2 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
6.67% 2 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
6.67% 2 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
6.67% 2 lượt
25
6.67% 2 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
6.67% 2 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
6.67% 2 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt
lich thang Hôm nay thang sau
Hai
Ba
Năm
Sáu
Bảy
C.N
1
10/2
2
11
3
12
4
13/2
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/2(Nhuận)
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10